Ane Kristiansen 

 
Nielsine 
 Mogensen
 

   
Anna   
   Balle