Søren 
 Pedersen
 
  Ane 
 Olesdatter
 


  Heinrich Gehrcke   
Ane Sørensen
 
  Søren Hansen    Margrethe Hansen 
 
Johan Gehrcke
 
 
Hansine Gehrcke
 


 
Edith Gehrcke 
Hans Pedersen  

 
Hans 
 Gehrcke
 
 
Lis 
 Sommer
 
 
John 
 Gehrcke
 
 
Erik 
 Gehrcke
 
 
Harald 
 Gehrcke
 
 
Knud 
 Pedersen
 
 
Poul 
 Gehrcke